Marcel Haccuria | MOMENT

Marcel Haccuria (B) Glaskunstenaar

Dit beeld staat samen met ander werk van Marcel in de KunstweiBudel
https://www.kunstweibudel.nl